Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU

1. Konkurs odbędzie się pod nazwą “Thunder on Tour S1 - ITALY ”.

2. Organizatorem konkursu jest REZIGIUSZ Wierzgoń Remigiusz, NIP: 647 251 70 73, Wodzisław Śląski 44-286, Oś. Dąbrówki 1A

 

3. Udział w konkursie będzie można wziąć z pomocą portalu społecznościowego Instagram pod konkursowym postem oficjalnego profilu @thunderwear_pl

 

4. Konkurs odbędzie się od dnia 26.08.2021 od momentu pojawienia się Postu, do dnia 06.09.2021 do godziny 15:00.

 

5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w dniu 09.09.2021 w ostatnim oficjalnym filmie projektu Thunder On Tour na kanale Youtube Rezigiusz

 

6. Zwycięzcy zostaną poinformowani mailowo o wygranej poprzez mail kontakt@thunderwear.pl

 

7. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik wyraża zgodę na publiczne ogłoszenie wyników Konkursu (podania do publicznej wiadomości jego nazwy profilu oraz treści zadania konkursowego)

 

8. Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych osobowych Uczestnika jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystępuje do Konkursu jest związana warunkami Regulaminu i go akceptuje. Osoby, które nie zgadzają się na postanowienia Regulaminu nie mogą brać udziału w Konkursie.

 

9. Konkurs jest skierowany do wszystkich obserwujących profil @thunderwear_pl @rezigiusz

 

10. Aby wziąć udział w konkursie należy:

a) Kupić dowolny produkt na stronie www.thunderwear.pl w trakcie trwania konkursu

b) Odpowiedzieć w komentarzu pod postem konkursowym na profilu Instagram @thunderwear_pl na pytanie "Dlaczego i jak bardzo ważny jest dla Ciebie uśmiech w życiu?"

 

11. Udział w konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem Regulaminu

 

 

12. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście – niedopuszczalne jest dokonywania zgłoszeń w imieniu osób trzecich.

 

13.  Zadanie Konkursowe stworzone przez Uczestnika powinno być efektem jego własnej twórczości, nie może naruszać praw osób trzecich w tym w szczególności praw autorskich. .

 

14. Wyłonimy głównego Zwycięzcę konkursu oraz trzech dodatkowych, a czynnikiem decydującym o wygranej będzie kreatywność.

 

14. Nagrody za udział w konkursie: 

Główna nagroda:
10 000 zł

Miejsce ll, III oraz IV:

1000 zł

 

15. W przypadku zastrzeżeń reklamacyjnych prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie https://sklep.rezigiusz.pl/kontakt

 

16. Regulamin jest dostępny przez czas trwania Konkursu do wglądu na stronie  https://thunderwear.pl/regulamin-konkursu

 

17. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie rozwiązuje organizator, pytania można kierować poprzez formularz kontaktowy na stronie sklep.rezigiusz.pl

https://sklep.rezigiusz.pl/kontakt